Logistiek

Uitgekiende logistiek

Dankzij het gebruik van innovatieve, slimme materialen en de inzet van een uitgebalanceerd partnernetwerk, passen alle te vervoeren onderdelen doorgaans in één container. Vergelijkbare, traditionele systemen vergen wel drie of vier containers aan lading.

De compactheid maakt de logistiek efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker. Het transport in Nederland vindt bij voorkeur plaats per binnenscheepvaart, dat milieuvriendelijker is dan over de weg.

42181

Efficiënte verscheping

Er zijn nog meer voordelen. Eenmaal aangekomen in de haven van bestemming is de kans op vertraging bij de douane klein. Er is immers maar één container in te klaren. De installatie van het systeem zal dus niet gauw vertraging oplopen.

TenCate werkt hierbij samen met Remant Globe, wereldwijd expert in de verscheping en inklaring van containers. Remant Globe beschikt wereldwijd over een wijdvertakt netwerk van lokale kantoren. Mocht zich toch een oponthoud of ander probleem voordoen, dan kan dat in de regel snel worden opgelost.

42151

Geen retourvracht

Minder containers per schip betekent ook minder containers die moeten worden overgeladen naar vrachtwagens die het systeem uiteindelijk naar de plek van bestemming brengen. Hier gelden wederom de voordelen van minder transportbewegingen, -kosten en daardoor minder milieubelasting.

Ten slotte is er het voordeel dat geen retourvracht nodig is. De container maakt immers deel uit van TenCate Field in a box™ en blijft op de plaats van bestemming om te worden omgebouwd. 

Slimme logistiek

  • één container doorgaans voldoende voor hele lading;
  • minder logistiek
  • minder transportkosten;
  • minder milieubelasting;
  • efficiënte verscheping;
  • soepele afhandeling douaneformaliteiten;
  • gering risico van vertraging;
  • ondersteuning door internationaal expert in verscheping;
  • geen retourvracht.
Background TenCate Field in a Box