Installatie

Installatie met lokale onderaannemers

De installatie van TenCate Field in a box™ wordt verricht onder supervisie van een ingenieur van TenCate en in nauwe samenwerking met lokale onderaannemers. Met andere woorden: in plaats van een heel team van ingenieurs stuurt TenCate slechts één expert naar de locatie die de installatie samen met aldaar te werven onderaannemers en lokale werklieden gaat uitvoeren.

61871

Kennisoverdracht

De ingenieur leidt ter plekke het installatieproces in goede banen en brengt zijn kennis en expertise over aan de lokale medewerkers, zodat zij alle ins en outs van het totale systeem door en door leren kennen. Dit gebeurt met een training on the job en met behulp van een uitgebreide, heldere en gebruikersvriendelijke installatiegids en instructievideo’s.

Hiermee zijn alle voorwaarden geschapen voor een deugdelijke installatie. Het resultaat: een multi-community center met geïntegreerd kunstgrasveld dat voldoet aan de hoogste normen van internationale sportbonden.

Installatie

  • werving en uitvoering door lokale onderaannemers;
  • installatie met lokale werklieden;
  • supervisie door ingenieur van TenCate;
  • kennisoverdracht;
  • heldere installatiegids;
  • instructievideo’s;
  • oplevering volgens hoogste normen en standaarden.
60881
Background TenCate Field in a Box