Partners in voorlichting

Cruyff Foundation

De door Johan Cruijff opgerichte Cruyff Foundation timmert al vele jaren aan de weg. Begonnen in Nederland, is de stichting inmiddels wereldwijd actief met de aanleg van veilige speelveldjes voor de jeugd, zogenaamde Cruyff Courts.

Bewegen en sporten is enorm belangrijk voor kinderen. Door te sporten ontwikkelen ze hun motoriek en fysieke kracht en maken ze zich persoonlijke vaardigheden eigen. Wie in zijn jeugd niet voldoende aan sport doet, ondervindt daar ook in zijn latere leven hinder van. Een achterstand in motorisch en atletisch vermogen is nooit meer in te halen. Sportbeoefening is bovendien een effectief middel om aandoeningen als obesitas te bestrijden.

Door de verstedelijking die wereldwijd om zich heen grijpt, dreigt er echter steeds minder plek te zijn voor kinderen om veilig en naar hartelust buiten te kunnen spelen en sporten. Ook criminaliteit en armoedige woon- en leefomstandigheden kunnen meespelen.

Onder het motto ‘Geef kinderen hun speelruimte terug’ wil de Cruyff Foundation voorkomen dat kinderen de dupe worden van deze onheilspellende trend. Speciale aandacht besteedt de stichting aan jongeren met een handicap. TenCate draagt de Cruyff Foundation een warm hart toe en is er als partner al vele jaren bij betrokken. 

TenCate Field in a box™ wil zo veel mogelijk ngo’s aan zich binden om lokaal programma’s te bieden gericht op versterking van de inwoners. Gezondheidszorg, educatie, voorlichting, emancipatie, participatie, het bestrijden van analfabetisme, het stimuleren van small business: de programma’s kunnen op tal van terreinen liggen maar beogen uiteindelijk allemaal dezelfde doelen, namelijk verhoging van de kwaliteit van het leven sociale en economische groei. 

Background TenCate Field in a Box