Hardware partners

Stabiliteit van het sportveld: TenCate Geosynthetics

Geotextielen van TenCate Geosynthetics vormen een essentieel onderdeel van de ondergrond van het sportveld van TenCate Field in a boxTM. Een kunstgrasveld is immers niet slechts een grasmat, maar een systeem van lagen en componenten die samen de kwaliteit, sporttechnische eigenschappen en levensduur bepalen.

TenCate Polyfelt TS30 is een vlies dat voor separatie, bescherming en filtratie zorgt. TenCate Nicolon C881 is een geomembraan die onder de wateropvang van GreenSource voor waterdichtheid zorgt. 

Deze geotextielen geven het veldsysteem stabiliteit en stevigheid. Ook is TenCate Geosynthetics betrokken bij de ontwikkeling van het doek voor de overkapping.

TenCate Geosynthetics heeft wereldwijd een naam opgebouwd met innovatieve, duurzame geosynthetische materialen en producten. Deze worden met name toegepast in funderingen, wapeningen, scheidingsconstructies en dergelijke in de weg- en waterbouw, landwinning en spoorwegaanleg. 

Alle materialen die worden gebruikt in productieprocessen en eindproducten zijn recyclebaar.


"Lichtere constructies, minder CO2-uitstoot"   

"Het voordeel van werken met geotextielen is dat je sneller, lichtere en vaak ook sterkere constructies kunt bouwen. Daarnaast heb je minder aan- en afvoer van materialen als zand en steen waardoor je een financieel alsmede een milieuvoordeel creëert door minder Co2 uitstoot."

Jan-Willem Heezen,
Commercieel directeur TenCate Geosynthetics

Background TenCate Field in a Box