Hardware partners

Beveiliging en bescherming: Heras

De Nederlandse onderneming Heras levert voor de beveiliging en bescherming van TenCate Field in a box™ een hoogwaardig en duurzaam hekwerk. Heras geldt internationaal als een vooraanstaand specialist in buitenbeveiliging. Het bedrijf loopt voorop met innovatieve, integrale oplossingen voor de beveiliging van bedrijven, instellingen en overheden.

Heras is zich sterk bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en geeft daar concreet invulling aan. Het bedrijf werkt continu aan innovaties om de eigen productieprocessen en producten steeds meer te verduurzamen en zelfs producten te maken die energie leveren. Daarbij zoekt Heras de samenwerking met leveranciers en afnemers om krachten te bundelen en kansen in de hele waardeketen te benutten.


Maatschappelijke waarde van producten telt steeds meer

"Het idee achter TenCate Field in a Box spreekt ons enorm aan vanwege het duurzame en sociale karakter. Mensen die willen sporten moeten dat op een veilige manier kunnen doen. Onze hekwerken dragen daar aan bij. Voor sportveldjes zoals TenCate Field in a Box hebben we speciale profielen en constructies ontwikkeld. Daardoor zijn ze extra solide. Er kan niks losraken en het geeft ook geen lawaai als er een bal tegenaan komt.

Als bedrijf passen we maatschappelijk verantwoord ondernemen op vele manieren toe: in onze manier van handelen én in onze producten en productieprocessen. Deze zijn nu vele malen schoner dan vroeger, we zitten op het hoogste niveau qua climate awareness.

Duurzaamheid en innovatie zijn speerpunten in ons beleid. Dankzij moderne technologieën is het al mogelijk om hekwerken te maken zonder laswerk. Daarmee brengen we de uitstoot van CO2 en andere vervuilende gassen terug met wel 75%. Innovaties leveren nieuwe materialen op die robuust en licht zijn, wat weer een reductie van de transportkosten oplevert. Doordat ze modulair zijn opgebouwd, kun je ze naar de verste uithoeken van de wereld transporteren.

Wij merken dat het besef van de maatschappelijke waarde van producten en productiemethoden steeds meer telt. Een goede ontwikkeling."

Rudy Janssens
International account manager Heras 

Background TenCate Field in a Box