Hardware partners

Opvang en opslag van water: SWDsystems

Het bedrijf Sports Water Drainage systems (SWDsystems) timmert internationaal aan de weg met innovatieve systemen voor duurzaam waterbeheer. Uitgebreid onderzoeks- en ontwikkelingswerk ligt ten grondslag aan deze intelligente systemen. Ze zorgen voor de opvang en opslag van regen- en oppervlaktewater. Ook zijn er reinigende functies aan toe te voegen. De systemen vinden hun toepassing in onder meer stedelijke groengebieden, tuinen, parkeerkelders, tunnels en sport- en speelvelden.

De zogenaamde Permavoid-unit voor kunstgrasvelden, zoals in TenCate Field in a box™ wordt toegepast, bestaat uit kunststof ‘kratjes’ van slechts 85 millimeter hoog. Deze unit beslaat het hele veld en dient tevens als een funderingslaag. Het systeem kan tot op zekere hoogte ook zorgen voor zuivering van het water, bijvoorbeeld als dit hergebruikt wordt voor besproeiing of irrigatie. Om het voor drinkwater geschikt te maken is het filtratiesysteem van GreenSource™ nodig.


“Sportvelden voor mens en water”

"De tijd dat sportvelden alleen de sportbeoefening dienen is voorbij. Ze bieden grote mogelijkheden voor lokaal, duurzaam waterbeheer, zowel in droge gebieden als in gebieden waar veel of steeds vaker sprake is van wateroverlast. Door de velden te gebruiken voor het opvangen, opslaan en hergebruiken van (regen)water vervullen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van gemeenschappen én in circulair waterbeheer in diezelfde stad."

Rozanne van Vliet
Marketing manager SWDsystems

Background TenCate Field in a Box