GreenSource

Slim omgaan met water
GreenSource

GreenSource™: slim omgaan met water

De kunstgrassystemen die worden geleverd bij TenCate Field in a box™ bieden de mogelijkheid van drainage. Sproei- en regenwater dat op het veld terechtkomt kan via een speciale drainagelaag – ook onderdeel van de onderbouw – worden opgevangen en afgevoerd naar het waterbeheersysteem GreenSource™.

De nieuwste sporttechnische tussenlaag, TenCate Sine™, bevat zelf integraal een drainage-functie. Dankzij een innovatieve weeftechnologie kan TenCate Sine™ zorgen voor zowel verticale als horizontale drainage.

61341

Opvang en opslag van water

Bij de opvang van regenwater en water dat op het veld is besproeid dient het sportveld als een enorme trechter. Het water wordt door TenCate Sine™ of een aparte drainagelaag opgevangen en naar een of meer bakken onder de grond geleid waarin het wordt opgeslagen. Zo kan tot wel 60.000 liter worden opgevangen en opgeslagen.

Dit kan overigens ook oppervlakte- of afvalwater zijn.

60581

Waterfiltratie met membraantechnologie

Het filtratiesysteem, dat zorgt voor de zuivering van het opgeslagen water, maakt gebruik van ultramoderne membraantechnologie. Membraanfiltratie is opgebouwd uit modules van fibers met een poreuze wand, een soort rietjes. Water wordt door de minuscule gaatjes in de wand geperst en daarbij gefilterd. Door de poriegrootte te variëren kan de waterkwaliteit worden beïnvloed. Deze technologie vindt wereldwijd steeds meer toepassing in installaties voor waterzuivering en drinkwatervoorziening, in hotels, ziekenhuizen, reiniging van douchekoppen en in koffie- en ijsmachines.

27821

Watermanagement

GreenSource™ maakt het mogelijk om duurzaam, effectief en efficiënt met water om te gaan. Zeker in gebieden waar water schaars is, of in delen van het jaar heel schaars is, is dat van eminent belang. GreenSource™ zorgt voor optimaal gebruik én hergebruik van water.

Dankzij de filtratie is het water geschikt voor diverse doeleinden:

  • besproeiing van het sportveld;
  • sanitaire toepassingen, schoonmaakwerkzaamheden e.d.;
  • irrigatie van land- en tuinbouwgrond;
  • schoon, gezond, volledig risicovrij drinkwater.
61431
61831
Background TenCate Field in a Box