16. Inclusiviteit promoten

Rechtvaardige, vreedzame en solidaire samenlevingen stimuleren

TC-GlobalGoals-Icon16Sporten, onderwijs, gezondheidszorg, werk, sociale groei, individuele ontplooiing: TenCate Field in a box™ draagt er op vele manieren aan bij. Kleinschalig maar uiterst effectief, doordat de mensen om wie het gaat, er nauw bij worden betrokken en verantwoordelijkheid dragen.

TenCate Field in a box™ is veel tegelijk: verzamelplaats, ontmoetingsplek, bron van inspiratie, kennis- en voorlichtingscentrum, leslokaal, dokterspraktijk, marktplein, commercieel centrum, startpunt voor nieuwe banen, broedplaats voor nieuwe initiatieven en plannen.

Maar in alles draait het om het versterken van mensen om zo een rechtvaardiger, vreedzamer en duurzamere samenleving te creëren.

Kortom

  • ideale plek voor sporten en versterken van mensen (‘empowerment’);
  • verhogen welzijn en fysieke gezondheid;
  • ontmoetingsplek voor jong en oud;
  • centrum van informatieoverdracht;
  • voorlichtingsprogramma’s ngo’s afgestemd op lokale behoeften;
  • coaches stimuleren bewustwording.
Greensource South Africa
Background TenCate Field in a Box