Duurzame projecten

Duurzame projecten van TenCate richten zich op een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Het zijn projecten waarin maatschappelijke, ecologische en economische aspecten uit de waardeketen zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht zijn. Samenwerking en co-creatie staan centraal in deze duurzame projecten. 
 
Kerngebieden richten zich op de bescherming van mens, materieel en het milieu. Dit betreft ondermeer projecten voor energiereductie en brandstofbesparing, duurzame bouw van infrastructuur en aquastructuur, hergebruik en recycling.
 
Dergelijke duurzame projecten kenmerken zich ondermeer door de positieve impact op doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; de verhoging van het economische rendement (met name op lange termijn); de maatschappelijke relevantie van de gekozen oplossing; de hoge mate van samenwerking met zakenpartners, danwel met klanten en overheden (bijvoorbeeld als launching customer); de verbindende kracht tussen een of meer van de genoemde kerngebieden; en de mate van (duurzame) technologische innovatie. 
 
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)