Duurzame innovatie

Het doel van innovatie is bestendige, duurzame groei van de TenCate-onderneming door verandering (zijnde verbetering respectievelijk vernieuwing). Daar waar het duurzame innovatie betreft dient die verandering zich te uiten in een hogere omzet of een hogere toegevoegde waarde. Die ambitie is gelegen in het continuïteitstreven van de onderneming (duurzaamheid door langetermijndenken en handelen). 
 
Duurzame samenwerking met andere partners in de waardeketen vormt een belangrijke succesfactor voor duurzame innovatie. In tal van samenwerkingsverbanden en (open of gesloten open) innovatiecentra is TenCate actief om duurzame oplossingen te ontwikkelen en realiseren. 
 
Duurzame innovatie stelt per definitie de mens en zijn omgeving centraal. Extern bijvoorbeeld de eindgebruikers en belanghebbenden. Intern bijvoorbeeld de medewerkers, bedenkers en uitvoerders van duurzame innovatie. Kennis speelt zowel intern als extern een sleutelrol, enerzijds in het vernieuwen (kenniscreatie) en anderzijds in het realiseren (kennismanagement) van de duurzame innovatie. 
 
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)