Sponsorbeleid

MVO en sponsoring
Het MVO-beleid van TenCate voorziet in beleidsrichtlijnen voor:
 • Sponsoring
 • Donaties
 • Activiteiten
Sponsoring
Het sponsoringbeleid van TenCate is restrictief van aard. Dit betekent dat TenCate voortdurend keuzes maakt op basis van de sponsoringrichtlijnen en de beschikbare budgetten. Deze richtlijnen zijn algemeen en wereldwijd geldend binnen de multinational. De betrokken budgetten zijn beschikbaar bij de betrokken divisie(s), respectievelijk op het Corporate Centre. Deze budgetten en de waarde van de betreffende sponsoring zijn vertrouwelijk, en worden in principe niet openbaar gemaakt. 
 
De sponsoringrichtlijnen en gesponsorde projecten zijn in beginsel wel openbaar:
 • Sponsoring vindt uitsluitend plaats in natura
 • Dit betreft slechts een oplossing (materialen, modules of systemen) van de divisie(s)
 • Het kan ook de (gedeeltelijke, interne of externe) verwerking van die oplossing betreffen
 • Doel is om de gesponsorde partij concreet in aanraking te brengen met deze oplossing
 • De commerciële waarde van de oplossing wordt kenbaar gemaakt aan de gesponsorde partij 
 • Van de beoogde sponsoringrelatie wordt een overeenkomst opgesteld en ondertekend
 • In de overeenkomst is opgenomen de verplichting voor de gesponsorde partij om in alle uitingen of uitlatingen waarin TenCate naar voren komt, het imago, de reputatie en de beursnotering van de onderneming te waarderen en respecteren
 • Een waardeerbare tegenprestatie maakt onderdeel uit van de sponsoringovereenkomst
 • Ook waardeerbare publiciteit in relevante media maakt onderdeel uit van de overeenkomst
 • De sponsoringovereenkomst is per definitie eindig, begindatum en einddatum staan vermeld
 • Rond het einde van de overeenkomst wordt met de gesponsorde partij het verloop, de onderlinge relatie, de gerealiseerde tegenprestatie en publiciteit besproken
 • Ieder boekjaar wordt geregeld doch uiterlijk in de maand september, vóór de aanvraag van de budgetverlenging, een evaluatie gehouden over het verloop, de onderlinge relatie, de gerealiseerde tegenprestatie en publiciteit tot dat moment 
Donaties
Het donatiebeleid van TenCate is restrictief van aard. Dit betekent dat TenCate voortdurend keuzes maakt op basis van de donatierichtlijnen en de beschikbare budgetten. Deze richtlijnen zijn algemeen en wereldwijd geldend binnen de multinational. De betrokken budgetten zijn beschikbaar bij de betrokken divisie(s), respectievelijk op het Corporate Centre. Deze budgetten, het bedrag van de betreffende donatie alsook de betrokken partij(en) zijn vertrouwelijk, en worden in principe niet openbaar gemaakt. 
 
De donatierichtlijnen zijn in beginsel wel openbaar:
 • Donaties vinden uitsluitend plaats tot een maximaal bedrag van 1.500 euro / VS-dollar
 • Dit betreft maatschappelijke activiteiten die een (in)direct verband hebben met TenCate 
 • Doel is om de betrokken partij (gedeeltelijk) in staat te stellen diens voorgenomen activiteit te verrichten 
 • Van de beoogde donatierelatie wordt geen overeenkomst opgesteld
 • De betrokken partij is niet verplicht – en wordt afgeraden – om in uitingen of uitlatingen TenCate naar voren te laten komen 
 • Van een waardeerbare tegenprestatie is geen sprake
 • Van waardeerbare publiciteit in relevante media is geen sprake
 • De donatie is in beginsel eenmalig
Activiteiten
Medewerkers van TenCate kunnen – vanuit hun werkkring, dus naast hun private bezigheden – direct of indirect betrokken zijn bij tal van maatschappelijke activiteiten. Deze vinden in beginsel plaats in de lokale of regionale omgeving van de betrokken divisie respectievelijk het betreffende Corporate Center. Vanuit de directie van de divisie respectievelijk het Corporate Center kan medewerking of ondersteuning worden geboden bij deze activiteiten. 
 
Eenvoudige middelen kunnen daarbij – via de betreffende afdeling Human Resources – worden geboden, zoals:
 • Om niet ter beschikking gestelde (bedrijfs)ruimtes of (vervoer)middelen
 • Promotiemiddelen – zoals sportkleding – uit de collectie van de TenCate Webshop. De kosten hiervan worden per definitie doorbelast aan de betrokken divisie
 • Et cetera
Sponsoringprojecten
Op grond van het sponsoringbeleid zijn door TenCate de volgende sponsoringactiviteiten bepaald voor het lopende jaar:
 • American Red Cross
 • Armed Forces Foundation
 • AUSA Chatahoochee Chapter Event
 • Band of Brothers Reunion
 • Career Centre Twente
 • China Open international tennis tournament
 • China Synthetic Turf Industry Seminar
 • City Forum Conference
 • Community Solutions
 • Congressional Fire Services Institute
 • Cruyff Foundation
 • DUT Racing Team
 • FDNY Foundation
 • Fire 20/20
 • Fisher House Foundation
 • Football for Hope
 • Freedom Ride 2011
 • Habersham & Jackson Counties
 • Habitat for Humanity Program
 • Heracles Almelo
 • Injured Marine Semper Fi Fund
 • Joint Oil & Industrial Fire Fighters
 • KVNRO symposium
 • Military Boekelo
 • Morgan Hill Marathon
 • National Fallen Fire Fighters Foundation
 • National Flag Escorts
 • Provincial Industry Office
 • Run for the Fallen Race
 • Solana County Food Bank
 • Solarteam Windesheim
 • Special Olympics of Georgia
 • Supermileage Vehicle
 • Susan G. Komen Race for the Cure
 • Team Anemo
 • Team Antarctica
 • Team Eco-runner
 • Team Kanja
 • Team NovaBike
 • TenCate Sportboulevards
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)