Profit

Profit

Economische aspecten
Waardecreatie wordt bij TenCate breed opgevat. Behalve winstgevendheid, omvat waardecreatie ook de ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van de diverse posities in de waardeketen. Hierbij worden de belangen van alle betrokken partijen in aanmerking genomen. Fair en ethisch handelen is kenmerkend voor de wijze waarop TenCate aan het economisch verkeer deelneemt.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)