People

People

Sociale aspecten
Bij TenCate werken wereldwijd ongeveer 4.500 mensen. Het human resources beleid van TenCate beoogt een optimale werkomgeving te creëren voor de medewerkers. De onderneming streeft een ethische en maatschappelijk verantwoorde werkwijze na en biedt medewerkers een veilige en inspirerende werkomgeving, waar ontplooiing gestimuleerd wordt.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)