Mobiliteitsbeleid

MVO en mobiliteit
Het MVO-beleid van TenCate voorziet in beleidsrichtlijnen voor:
 • Mobiliteit (vervoer en transport)
Mobiliteit
Het mobiliteitsbeleid van TenCate betreft zowel het vervoer van medewerkers als het transport van grondstoffen, producten en aanverwante logistieke zaken, binnen en buiten de productie- en kantoorlocaties van TenCate wereldwijd. TenCate beoogt de vermindering van de milieubelasting van deze mobiliteit. Hieronder volgt een specificatie van het vervoer en transport. 
 
Vervoer
TenCate beoogt de vermindering van het aantal vervoerbewegingen van medewerkers. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen woon-werkverkeer en zakenreizen.
 
Woon-werkverkeer
Flexwerken wordt – waar mogelijk en gezien de aard van de werkzaamheden – gehonoreerd. Met betrekking tot thuiswerken worden op individuele basis afspraken gemaakt door het management:
 • Het woon-werkverkeer per openbaar vervoer – op basis van 2e klas – wordt gestimuleerd door aantrekkelijke voorwaarden (NL, zie: Groene Map)
 • Het woon-werkverkeer per fiets wordt – waar mogelijk – gestimuleerd door voldoende parkeergelegenheid voor fietsen te bieden
 • Medewerkers met een grote woon / werk-afstand wordt – waar mogelijk, indien van toepassing, en steeds op individuele basis – de kans geboden gebruik te maken van één de woonhuizen van TenCate nabij de kantoor- of productielocatie(s)
Zakenreizen
Het zakelijk reizen wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt, ondermeer door – waar mogelijk – gebruik te maken van afstemming per telefoon, email, office communicator, videoconference, intranet en door persoonlijke bijeenkomsten zo efficiënt mogelijk te plannen: 
 • Het zakelijk reizen in de lokale omgeving wordt – waar mogelijk – gestimuleerd door gebruik te maken van de bedrijfsfiets(en)
 • Het zakelijk reizen per openbaar vervoer – op basis van 2e klas – wordt gestimuleerd bij het boeken van vluchten voor buitenlandse zakenreizen
 • Het zakelijk reizen per leaseauto is geregeld in de TenCate leaseregeling en biedt in beginsel een duurzame keuze uit voertuigen met label A, B of C. De betrokken leasemaatschappij dient te beschikken over een CO2- compensatieregeling die voor alle leaserijders van toepassing is
 • Het zakelijk reizen per vliegtuig is geregeld in de TenCate-reisregeling en biedt in beginsel een duurzame keuze uit een economy class of comfort class stoel
Transport
TenCate beoogt de vermindering van het aantal transportbewegingen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 • Transport van grondstoffen
 • Transport van producten (en halffabrikaten) op de productielocatie
 • Transport van producten buiten de productielocatie
 • Transport voor aanverwante logistieke zaken 
Elke divisie van TenCate bepaalt de verdere uitwerking van dit deel van het mobiliteitsbeleid.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)