Innovatiemanagement

Functionele materialen
Als wereldwijd opererend concern ontwikkelt en produceert TenCate functionele materialen die door hun eigenschappen onderscheidend zijn en toegevoegde waarde bieden. Deze materialen dragen – in modules of in systemen – in positieve zin bij aan de vooruitgang van maatschappelijke, ecologische en economische thema's. Centraal staan wereldwijde trends als veiligheid en bescherming, duurzaamheid en het milieu. 
 
Technologie gedreven
In een door technologische ontwikkeling gedreven wereld dienen risico's voor mens, milieu en materieel zoveel mogelijk beheersbaar te blijven. Dan is duurzame bescherming de leidraad.
 
Materiaalwetenschap
Voor de ontwikkeling en productie van nieuwe functionele materialen put TenCate uit technologische verandering. Verbeteringen of vernieuwingen in technieken en technologieën kunnen ook buiten de kerngebieden van TenCate plaatsvinden. Omdat textieltechnologieën en basistechnologieën (zoals chemische processen) zich van materiaaltechnologie ontwikkelen tot materiaalwetenschap (materials science), ontstaan nieuwe functionele materialen die bestaande vervangen of toekomstige creëren.
 
Innovatiemanagement
Afgeleid van het businessmodel van TenCate hanteert de onderneming een model voor innovatiemanagement. De vier hoekstenen dragen stuk voor stuk bij aan de benodigde fundamentele vernieuwing op korte, middellange en lange termijn. 
 
Spec-innovatie
Op middellange termijn is de vernieuwing van (product)specificaties op klantniveau noodzakelijk om goed voeling te houden met voortgaande maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende klantenwensen. 
 
Technologie-innovatie
TenCate brengt technologische ontwikkelingen voortdurend in kaart op grond van de technology roadmap of each division. Uit de zogeheten enabling technologies vloeien nieuwe materialen, modules en systemen voort. Op grond van deze oplossingen kunnen in de – nabije of verre – toekomst nieuwe product-markt-technologiecombinaties ontstaan binnen de TenCate-onderneming. Op de lange termijn is de vernieuwing van bestaande technieken of technologieën noodzakelijk om in de processen efficiënt te blijven produceren op een kosteneffectieve manier. Twee soorten technologie-innovatie kunnen worden onderscheiden: 
  • Ondersteunende technologie-innovatie. Technologische innovatie kan ondersteunend zijn aan bestaande productieprocessen. Een ondersteunende technologische innovatie evolueert slechts bestaande markten of waardenetwerken met meer waarde, waardoor de TenCate-onderneming in staat is te concurreren met voortgaande verbeteringen. Ondersteunende technologische innovaties kunnen evolutionair of revolutionair zijn.
  • Baanbrekende technologie-innovatie. Een baanbrekende technologie-innovatie helpt bij het creëren van een compleet nieuwe markt of waarde-netwerk, en uiteindelijk gaat verder met te verstoren op een bestaande markt en waardenetwerk over een periode van enkele jaren of decennia, door het vervangen van een bestaande technologie of techniek. Een baanbrekende technologische innovatie verandert een product, module of systeem op een manier die de markt niet verwacht. Het creëert een grensverleggende verandering.
Productinnovatie
Voor TenCate is productinnovatie 'business as usual'. Het is de differentiatie op korte termijn van de bestaande productportfolio met de ontwikkeling en invoering van verbeterde of nieuwe producten of diensten.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)