Waardeketenmanagement

Business model

Het business model van TenCate richt zich op waardeketenmanagement. Dit rust op vier pijlers:
  • Technologische innovatie
  • Kostenleiderschap
  • Productdifferentiatie
  • End-user marketing
Technologische innovatie
Wil de maakindustrie op langere termijn overleven, dan moet zij innovatief zijn. TenCate wil in technologisch opzicht vooroplopen. De ontwikkeling en productie van hoogwaardige materialen met specifieke functionele eigenschappen en een hoge kwaliteit vereisen een hoogwaardig ontwikkelings- en productieapparaat. 
 
Met de lopende innovatieve ontwikkeling van digitale veredeling is TenCate niet alleen bezig met producten van de toekomst. Ook huidige producten op een veel efficiëntere en milieuvriendelijke wijze te produceren. TenCate kan meer inspelen op klantspecifieke wensen. En economy of scale krijgt een geheel andere dimensie in mass customization en on demand delivery.
 
Kostenleiderschap
Lange tijd beweerden bedrijfseconomen dat ondernemingen moeten kiezen tussen volumeproductie (kostenleiderschap) en productdifferentiatie (specialties). TenCate weet door middel van een evenwichtige productportfolio een zekere balans te creëren (two-track strategy). Met een ondeelbaar productieapparaat is het vrijwel onmogelijk voor TenCate om zich volledig en concurrerend op specialties te richten, tenzij op termijn voldoende kritische massa in specialties wordt gerealiseerd. Mede gelet op de korter wordende productlevenscycli zal TenCate steeds een deel van de productportfolio voor volumemarkten produceren. Wel dienen deze producten te voldoen aan de door TenCate nagestreefde hoge kwaliteitscriteria. 
 
Er zal een geleidelijke toename zijn van het aandeel klantspecifieke producten en specialties. Deze dient gepaard te gaan met een verdere opwaardering van het verkoop- en distributieapparaat. Bijzondere aandacht is er voor het terrein van efficiency en (product)differentiatie. Kostenvoordelen worden gerealiseerd door meer intern samen te werken, bijvoorbeeld op het terrein van inkoop en IT. Ook de beheersing van werkkapitaal vormt een belangrijk aandachtspunt.
 
Differentiatie
Al vele jaren staat TenCate in de markt bekend als ontwikkelingspartner voor functionele materialen. TenCate is volop actief in het op de markt brengen van nieuwe producten en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor haar materialen. Jaarlijks kunnen in dit opzicht nieuwe ontwikkelingen worden gemeld. 
 
Markten veranderen, eisen worden strenger, wetgeving verandert en normeringen worden zwaarder. Dit zijn belangrijke redenen om functionele kenmerken aan te passen of in materialen in te bouwen. Voor TenCate vormt verzwaring van het eisenpakket juist een kans. Bij productontwikkeling worden vaste processen doorlopen. Zowel commerciële overwegingen als de maakbaarheid en reproduceerbaarheid worden beoordeeld. 
 
End-user marketing
TenCate wil weten wat eindgebruikers beweegt en wat hun behoeften en verwachtingen zijn. Daarom treedt TenCate buiten de traditionele rol van toeleverancier. TenCate laat zich inspireren door uitdagingen die duidelijk worden in het directe contact met de eindmarkten. Dit betekent niet dat TenCate rechtstreeks handelt met de eindgebruiker. 
 
De onderneming maakt de markt bekend met de mogelijkheden. Hierdoor tracht TenCate invloed uit te oefenen op specificaties, kwaliteitscriteria en / of functionele eisen die eindgebruikers stellen. Hierbij wordt een helder industrieel merkenbeleid gevoerd, waarmee bepaalde functionele kenmerken duidelijk worden gecommuniceerd.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)