Strategie

Protecting people

TenCate richt zich op de internationaal groeiende behoefte aan bescherming van mensen en hun werk- en leefomgeving.
 
Wereldwijde trends
De onderneming selecteert marktgebieden hoofdzakelijk op basis van mondiale trends, te weten veiligheid en bescherming, duurzaamheid en het milieu. 
 
Lange termijn
Ten Cate streeft naar een evenwichtige portfolio van product-markt-technologiecombinaties voor lange termijn rendement en continuïteit.
 
Strategie
De strategie van TenCate wordt gekenmerkt door:
  • marktleiderschap 
  • value chain management 
  • kostenleiderschap, in combinatie met: 
  • productdifferentiatie, gericht op specifieke toepassingen en klanteisen 
  • end-usermarketing en een industrieel merkenbeleid 
  • technologische innovatie, baanbrekend danwel ondersteunend
  • focus op markten voor gespecificeerde materialen 
  • groei (buy & build)
  • evenwichtige portfolio en afbouw van niet-kernactiviteiten (fix-it / exit)
Technologisch gedreven
Kenmerkend voor TenCate is dat textieltechnologie – de kerntechnologie – wordt gecombineerd met diepgaande kennis van hieraan gerelateerde chemische en andere basisprocessen. TenCate is een technologisch georiënteerde onderneming. Op het gebied van technologie en R&D worden vooraanstaande posities ingenomen.
 
Performance materialen
De functionele kenmerken van de TenCate-materialen hebben vooral betrekking op de thema’s veiligheid en bescherming, duurzaamheid en het milieu, alsmede op verbetering van de performance van de materialen in brede zin, als deel van geïntegreerde oplossingen. 
 
Waardeketenpositie
TenCate concentreert zich op product-markt-technologiecombinaties met aanmerkelijke groeipotentie. TenCate ziet dit als haar kernactiviteit. Hiervoor is de buy & build-strategie ontwikkeld. Deze bestaat uit versterking van bestaande activiteiten en acquisitie van bedrijven met een technologische, markt- en/of productsynergie. Hierbij wordt tevens gekeken naar groeipotentie en de mogelijkheden tot versterking van de positie in de waardeketen. De focus van TenCate ligt op de uitbouw van de kernactiviteiten met groeipotentie.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)