Missie

Missie

Leiderschap
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) streeft naar leiderschap in groeiende marktniches voor specialistische, functionele materialen. 


Technologische basis
De onderneming maakt daarbij gebruik van haar brede technologische basis, de intern aanwezige specialistische vaardigheden en van een sterke positie in de waardeketen. In markten die hoge eisen stellen aan functionaliteit biedt TenCate hoogwaardige oplossingen. 


Waardecreatie
Het doel is een bijdrage te leveren aan vooruitgang in de sectoren waarin TenCate actief is. De toegevoegde waarde voor haar klanten leidt tot een hogere waardering voor de materialen en een rendabele groei van de onderneming. Dit betekent tevens waardecreatie voor aandeelhouders.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)