Doelstellingen

Doelstellingen

TenCate kent de volgende kwalitatieve en financiële doelstellingen.
 
Kwalitatief
De kwalitatieve doelstellingen van TenCate zijn: 
  • Waardecreatie voor aandeelhouders. Het optimaal gebruikmaken van de beschikbare middelen, met oog voor de sociale, ecologische en economische verantwoordelijkheden van de onderneming
  • Groei. Het creëren van kritische massa door leidende posities in specialistische marktniches in te nemen
  • Gezonde financiële positie met voldoende slagkracht voor overnames 
  • Evenwichtig portfolio van activiteiten. Product-marktcombinaties verschillen qua groeimogelijkheden en risicoprofiel 
  • Open bedrijfscultuur. Stimulering van een open bedrijfscultuur voor vooruitgang en innovaties
  • Oplossingsgedreven. Een commerciële organisatie die denkt in systemen (oplossingen) in plaats van in de traditionele rol van aanbieder van materialen of componenten (voor het systeem)
Financieel
De financiële doelstellingen van TenCate zijn:
  • Het netto geïnvesteerd vermogen dient voldoende rendement te genereren. Het bedrijfsresultaat voor amortisatie als percentage van het netto geïnvesteerde vermogen dient ten minste 15% te bedragen 
  • De financiële positie dient voldoende solide te zijn. De verhouding tussen netto rentedragende schuld en bedrijfsresultaat voor amortisatie en voor afschrijvingen (EBITDA) dient structureel minder dan 2,5 te bedragen 
  • Langetermijngroei. De groei op lange termijn van de nettowinst per aandeel voor amortisatie dient ten minste 10% te bedragen
  • Een adequate winstmarge dient te worden gecreëerd. De EBITA-marge dient geleidelijk te stijgen naar ten minste 10%
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)