Company profile

Wie

Multinationaal
Textieltechnologieconcern Koninklijke Ten Cate bv (TenCate) is een multinationale onderneming die oplossingen ontwikkelt en produceert die wereldwijd worden verkocht ter bescherming van mensen en hun werk- en leefomgeving.

Waardeketenmanagement
Het beleid van focus op eindgebruikers en controle binnen de waardeketen heeft geresulteerd in leidende posities in wereldwijde nichemarkten. De onderneming opereert in netwerkstructuren, zoals open innovatiecentra, partnerschappen en co-creatie, en door overnames te plegen op complementaire terreinen.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)