Bedrijfstructuur

Raad van commissarissen

Samenstelling sinds 25 augustus 2016 

Ir. B.T. Molenaar (1953), voorzitter
Jaar van aantreden: 2016
Einde huidige termijn: 2020 
Partner, managing director Gilde Buy Out Partners B.V.
Lid raad van commissarissen Novagraaf Nederland B.V. 
Lid raad van commissarissen Teleplan International N.V. 

Dr. J.C.M. Hovers (1943) 
Jaar van aantreden: 2008
Einde huidige termijn: 2020
Lid raad van commissarissen Randstad Groep Nederland bv 
Voormalig chief executive officer Stork NV en OCE NV 

Ir L. de Vries (1951) 
Jaar van aantreden: 2016
Einde huidige termijn: 2020
Voormalige bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate NV

Mr. E.J. Westerink (1961)
Jaar van aantreden: 2016
Einde huidige termijn: 2020
CEO en managing partner, Parcom Capital Management B.V.
Lid raad van commissarissen Bakkersland Group
Lid raad van commissarissen Frames Group
Voorzitter raad van commissarissen GustoMSC Institute of Finance
Lid raad van toezicht Hartstichting

Prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten (1951)
Jaar van aantreden: 2016
Einde huidige termijn: 2020
Vakgroepvoorzitter Ontwerp, Productie en Management Universiteit Twente
Hoogleraar Design Engineering Universiteit Twente
Lid raad van commissarissen Apollo Vredestein B.V.
Lid Smart Industry Forum
Lid Vlaamse en Duitse Academie voor (technische) Wetenschappen

Alle leden van de raad van commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)