Bedrijfsperspectief

Welke maatschappelijke betrokkenheid TenCate toont

Continuïteit
Het duurzaamheidbeleid van TenCate maakt integraal onderdeel uit van het continuïteitstreven van de eeuwenoude onderneming. Het is gebaseerd op de toekomstgerichte visie, missie en strategie van de raad van bestuur. Tegelijkertijd geeft het uiting aan het lange termijn denken en handelen van de groepsdirecties en medewerkers van TenCate, alsmede dochterondernemingen en deelnemingen wereldwijd. 
 
Maatschappij
De TenCate-multinational is zich bewust van de invloed van haar handelen op de maatschappelijke omgeving. Door het in stand houden van de onderneming met behulp van langetermijnbeleid en duurzame winstgevendheid wil TenCate bijdragen aan het beschikbaar houden van de sociale en natuurlijke omgeving voor toekomstige generaties. 
 
MVO
Duurzaamheid wordt door TenCate met behulp van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) steeds verder geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en in samenwerkingsverbanden. Hierdoor wordt een collectief bewustzijn gecreëerd bij zowel interne als externe belanghebbenden. Dit maakt het meer en meer mogelijk om met afnemers, klanten en partners constructieve initiatieven op te zetten die gericht zijn op het verantwoord inzetten van mensen en dito gebruik van grondstoffen en materialen.
 
Duurzame ontwikkeling
Op grond van de global trends waarop TenCate zich richt, dienen zich tal van onderliggende thema’s aan die raken aan de bescherming die TenCate biedt voor mensen en hun leefomgeving. In het managen van de waardeketen komen duurzaamheidaspecten in meerdere of mindere mate naar voren. De hoeksteen ‘technologische innovaties’ springt het meest in het oog. Slechts door (baanbrekende) vernieuwingen te blijven realiseren op technisch en technologisch gebied, zal het continuïteitstreven van de TenCate-onderneming geborgd zijn en de duurzame ontwikkeling gewaarborgd blijven. 
 
Voetafdruk
In de bedrijfsvoering en productieprocessen zet TenCate (certificerings)systemen in aangaande kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieu (KAM). Door middel van ecotools wordt van processen en vele producten wereldwijd de CO2 footprint bepaald (MVO-Prestatieladders, GRI-indicatoren). 
 
Triple P
De laatste jaren heeft TenCate aansprekende economische prestaties en winstgevendheid (Profit) gerealiseerd met respect voor de sociale kant (People) binnen ecologische randvoorwaarden (Planet). De productportfolio van TenCate leent zich hiervoor uitstekend, aangezien vele materialen, modules en systemen inherent bijdragen aan duurzaamheid, zoals brandstofbesparend en recyclebaar composiet, recyclebaar kunstgras, diverse lichte materialen, duurzaam geotextiel. 
 
Betrokkenheid
De maatschappelijke betrokkenheid van TenCate is groot. Wereldwijd worden tal van projecten gesponsord met materialen, kennis of middelen.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)