Bedrijfsperspectief

Waar TenCate volhardend vandaan komt

Koninklijk predikaat
TenCate kent een historie die teruggaat tot 1704. De onderneming startte als handelsonderneming in textiele producten. Het predicaat ‘Koninklijk’ ontving de onderneming op 11 juli 1852 vanwege de revolutionaire industrialisatie in de toenmalige textielproductie. TenCate was in die tijd al in staat om technologieën – die buiten Nederland aanwezig waren – te absorberen. Zoals de Engelse stoomtechnologie, die ooit door Koning Willem III onder de aandacht is gebracht van TenCate. 
 
Beursnotering
Het jaar 1957 is een tweede belangrijk moment. Vanuit de status van familiebedrijf fuseerde het toenmalige TenCate met de KSW. De totale onderneming kreeg beursnotering in Amsterdam. De KSW was reeds in mei 1954 naar de beurs gegaan. Als beursgenoteerde onderneming werd een internationalisatieproces ingezet, dat nog steeds belangrijk is in het huidige bestaan van de multinational. 
 
Turn around
In de tweede helft van de jaren ’90 brak TenCate met de toenmalige strategie gebaseerd op diversificatie en afbouw van alle textielactiviteiten. Vervolgens heeft TenCate een totale turn around ingezet, zowel in visie, missie, strategie en structuur, als in implementatie van die strategie en het operationaliseren daarvan. 
 
Uitgeknepen
Aan het begin van de jaren ’90 stond consumententextiel nog centraal binnen TenCate. In de voorliggende jaren was de onderneming door de diversificatie zonder focus geraakt. Daarnaast werd de onderneming ‘uitgeknepen’ in de (vele) waardeketens waarin het op dat moment actief was. Zowel toeleveranciers als afnemers klemden het bedrijf in, doordat TenCate onvoldoende toegevoegde waarde had met een te geringe mate van onderscheidend vermogen. 
 
Vakmanschap
Voorheen leed de onderneming onder zogeheten productiedominant denken en handelen. Vakmanschap was het volledige ankerpunt. Ook al had men alle kennis en kunde op het gebied van bijvoorbeeld vezels, garens, weefsels en finishen, men begreep onvoldoende hoe de klanten van TenCate de eigen producten zagen. Dit inside-out denken kon ertoe leiden dat een klant een product bijvoorbeeld als een specialty zag, terwijl het door TenCate als een generiek product werd beschouwd. 
 
Marktfocus
De nieuwe strategische richting is enerzijds gebaseerd op het creëren van marktleiderschap in nichemarkten voor technisch textiel, waar TenCate met haar kennis en ervaring van textiele processen en recepturen toegevoegde waarde kan bieden (marktfocus). Anderzijds is een managementmodel geïntroduceerd dat is gebaseerd op global value chain control. Het activiteitengebied beweegt zich nu op het terrein van materiaaltechnologie, op basis waarvan doorlopend nieuwe, geavanceerde textiele materialen ontstaan. Hieraan ontleent TenCate haar innovatieve karakter.
 
Groeimarkten
TenCate realiseerde in meer dan een decennium een nieuw business platform van activiteiten die aansluiten op wereldwijde trends. Markten haken aan op maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. TenCate opereert uitsluitend op groeimarkten die worden gedreven door wereldwijde groeitrends. De Buy & Build strategie van TenCate haakt daarop in. Deze strategie werd mede gefinancierd uit de Fix it – Exit component van het strategische proces. Daardoor werd sinds begin jaren ’90 afscheid genomen van de niet-textiele activiteiten in het kader van de nieuwe marktfocus van de onderneming.
 
Sociale innovatie
De innovatieve aanpak werd in 2007 gewaardeerd met de Erasmus Innovation Award van de Universiteit van Rotterdam, waarmee de manier werd erkend waarop TenCate technologische en sociale innovatie met elkaar verknoopt. De TenCate-organisatie kan volgens de jury worden gekenmerkt door een unieke vorm van ondernemerschap en langetermijndoelstellingen waarbij innovatie en efficiency centraal staan.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)