Bedrijfsperspectief

Waar TenCate ondernemend voor staat

Overkoepelend
De raad van bestuur van TenCate heeft een actief regisserende en sturende rol. De voortgang in de dagelijkse praktijk wordt voortdurend geënt op de overkoepelende bedrijfsstrategie, waarbij het business model van value chain management sterk is verankerd in de organisatie en deel uitmaakt van het management informatiesysteem. De multinational is plat georganiseerd. Er zijn korte lijnen zodat de wereldwijde organisatie flexibel is en snel kan reageren op veranderingen.
 
Hoogwaardig
De cultuur van TenCate is te omschrijven als open, ondernemend en kritisch. Die omgeving werkt creativiteit en vernieuwing – sociale innovatie – in de hand. Vervolgens blijft het de kunst om de juiste ideeën te selecteren voor verdere uitwerking, steeds voor zover zij passen in de strategie en mits er voldoende marktpotentieel is. De klantenvraag en de marktveranderingen zijn hier leidend. De kernwoorden zijn degelijkheid, veeleisende specificaties, betrouwbaarheid in levering en kwalitatief hoogwaardige producten. 
 
Corporate identity
Met een ingrijpende rebranding is bereikt dat de onderneming vanuit één overkoepelende producten- en merkenstructuur werkt. Daarmee is de identiteit van de onderneming versterkt, het imago verbeterd en wordt de goede reputatie van de onderneming veilig gesteld. De markt wordt hier op een positieve manier mee geconfronteerd en dat straalt uit op de hele organisatie (internal branding). De zichtbaarheid in de markt is sterk toegenomen, met als resultaten: (h)erkenning van de corporate identity, additioneel businessvolume en een betere positie in de M&A markt.
 
Waardecreatie
Het realiseren van duurzame aandeelhouderswaarde is de onderliggende drijfveer van de onderneming. Tegelijkertijd is duurzaamheid een doel dat door middel van verantwoord ondernemen moet worden gerealiseerd. Door een actief investor relations (IR) beleid, houdt de directie van TenCate nauw contact met tal van belanghebbenden, zoals investeerders, analisten en (potentiële) aandeelhouders.
 
Product champions
TenCate beschikt over diverse product champions die zowel een groot volume kennen als ook een relatief hoge winstmarge. Hierop zal steeds meer de nadruk liggen. Dit betekent meer focus, een diepere marktpenetratie, toewijding aan functionele eigenschappen en het excelleren in marketing, klantfocus, delivery performance, R&D, business development, technologie, et cetera.
 
Algehele focus
Hier staat de vraag centraal waar end-user marketing ophoudt en voorwaartse integratie begint. Het in de B2B-markt houden of brengen van teveel eigen merken dient te worden vermeden. Ook bekende producenten van consumentengoederen kennen dit fenomeen. Dit verlangt focus voor de onderneming. TenCate en haar marktgroepen moeten trachten uniek te zijn en blijven.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)