Bedrijfsperspectief

Bedrijfsperspectief

Toekomstperspectief 
TenCate groeit in het komende decennium op basis van een heldere visie op de toekomst.    Voortgaande verandering
In de nabije en verdere toekomst zal TenCate de volgende veranderingen doormaken:
 • Naar voortgaande sociale innovatie en steeds hoogwaardiger werkgelegenheid
 • Naar een continentale organisatiestructuur met decentrale netwerkteams
 • Naar een verdubbeling van de omzet en aanwezigheid op alle continenten
 • Naar on demand delivery en mass customization door digitale inkjetveredeling
 • Naar nieuwe materiaaleigenschappen, recyclebare en bio based producten 
 • Naar verdere vermindering van de CO2 footprint van de organisatie, processen en producten
 • Naar smart textiles en smart solutions voor de groeiende ambient intelligence; 
 • Naar factories of the future met clean rooms en een groeiende robotisering 
 • Naar geïntegreerde, meerlaagse slimme textielsystemen die in één process batch kunnen worden geproduceerd
Structurele verandering
Als marktleider in materiaaltechnologie, koestert TenCate haar visie op structurele verandering. De verwezenlijking daarvan door geavanceerde materialen – zoals technisch textiel – begint met het verbeelden van de toekomst.  Intelligente omgeving
De toekomstvisie van textieltechnologieconcern TenCate maakt deel uit van de belofte van de ambient intelligence, het creëren van een intelligente omgeving die gevoelig is voor en reageert op de aanwezigheid van mensen. Hierin staan eindgebruikers en hun bescherming centraal. Smart textiles, slimme technisch textielproducten, raken ingebed en geïntegreerd in de fysieke omgeving van mensen.  De toekomst begint met het heden: de road maps, strategieën, scenario's, tactieken en het businessmodel. Voor TenCate als B2B-onderneming lag in het afgelopen decennium de nadruk op marktgericht waardeketenmanagement. In het komende decennium wordt die aanpak versterkt en uitgebouwd.    Slimme oplossingen
Aan dit waardeketenmanagement wordt bijgedragen door onderliggende, toekomstgerichte enablers met eigen drijfveren. Enablers voor innovatie van bestaande markten zijn de wereldwijde trends en nieuwe applicaties. Beide verlangen smart solutions. Voor bestaande markten van TenCate zijn de twee belangrijkste trends veiligheid en bescherming en duurzaamheid en het milieu. In de nabije en verre toekomst blijven deze van bepalend belang. Tal van onderliggende thema’s komen hieruit naar voren, zoals actieve bescherming, lichtgewicht, (drink)watermanagement, sporttechnische aspecten, et cetera. Nieuwe applicaties zijn indicatoren voor toekomstige markten.    Routekaarten
TenCate houdt voeling met die toekomstgerichte enablers door middel van end-user roadmaps (nieuwe applicaties), technology roadmaps (nieuwe eigenschappen) en product roadmaps (productvernieuwingen). Hiermee kan de organisatie vooruitblikken op aanstormende ontwikkelingen binnen vijf, tien of twintig jaar.    Slimme textielen
De nabije toekomst biedt TenCate als producent van geavanceerde materialen een aantal zekerheden. Mass customization en on demand delivery dienen beschikbaar te zijn voor de productie van de ambient intelligent materialen. Met de ontwikkeling van speciale technieken en technologieën kunnen nieuwe eigenschappen worden gerealiseerd in de productie van smart textiles.    Fabriek van de toekomst
Deze voorzien in de groeiende behoeften van eindgebruikers. De textielindustrie heeft behoefte aan geavanceerde productietechnologieën, zoals inkjet- en nanotechnologie, voor kostenleiderschap en functionele vernieuwingen. Deze technologieën zijn belangrijke voorwaarden voor de mass customization en on demand delivery in de factories of the future.    Digitale veredeling
TenCate staat momenteel aan de vooravond van de overgang van analoge veredeling van textiele materialen naar digitale veredeling. De visie van TenCate richt zich op volledig continue inkjetveredeling. Talloze bestaande en toekomstige eigenschappen kunnen worden veranderd danwel toegevoegd aan een groeiend assortiment substraten. Ondanks de complexe ontwikkeling zijn de processen van TenCate na de implementatie van deze nieuwe technologie volledig geïnnoveerd en verduurzaamd (sterke reductie in het verbruik van energie, water en wet chemicals).    Nieuwe toepassingen
TenCate kan hiermee sneller op marktbehoeften inspelen en voldoen aan de constante noodzaak van kostenvermindering. Deze technologie maakt een eindeloze hoeveelheid nieuwe toepassingen mogelijk. Wanneer nieuwe eigenschappen – zoals actief zelfreinigend vermogen – kunnen worden geboden, kan TenCate nieuwe markten creëren en ontginnen. Uiteindelijk zullen deze technologische ontwikkelingen TenCate leiden naar geïntegreerde, meerlaagse slimme textielsystemen die in één process batch worden geproduceerd.    Ambitie
De ambitie van TenCate is de jaaromzet in vijf jaar te verdubbelen tot circa 2 miljard euro.

Historisch perspectief
TenCate groeide in het afgelopen decennium op basis van een visie op transformatie.    Gerealiseerde verandering
De onderneming heeft de volgende veranderingen doorgemaakt:
 • Van gediversifieerd conglomeraat naar coherent technologieconcern met leidende posities in nichemarkten wereldwijd
 • Door focus aan te brengen is een unieke onderneming ontstaan die onderscheidend is in de sector functionele materialen (technisch textiel)
 • Van Twents bedrijf naar multinational, actief op vier continenten
 • Van een anoniem B2C-bedrijf op consumentenmarkten naar een zichtbare B2B-onderneming met toonaangevende oplossingen op het gebied van beschermende weefsels, lucht- en ruimtevaartcomposieten, bepantsering, infra- en watermanagement en kunstgras
 • Van producent van (half)fabrikaten (productiedominant) naar leverancier van (geïntegreerde) systeemoplossingen met partners (outside-in benadering)
 • Door nadruk te leggen op (baanbrekende) technologische vernieuwingen en (open) innovatie
 • Door in toenemende mate te beantwoorden aan duurzaamheidcriteria, zowel in de productieprocessen als in de (inherent duurzame) oplossingen die worden gerealiseerd voor marktpartijen
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)