Bedrijfscultuur

Innovatie gedreven

Verandering
De enige constante factor is verandering. Dat uit zich binnen TenCate in verbeteringen en vernieuwingen. Dat betreft zowel baanbrekende als ondersteunende technologische innovaties. Het omvat tevens productinnovaties, ook al zijn die voor TenCate business as usual. 


Vooruitgang
De cultuur binnen TenCate is vooruitstrevend. De organisatie denkt voortdurend na over het inzetten van nieuwe grondstoffen, technieken of processen, waardoor verrassende nieuwe mogelijkheden ontstaan. De onderneming kan blijven inspelen op verwachtingen en wensen van klanten omdat de organisatie over de juiste kennis en middelen beschikt. 


Betrouwbaar
TenCate wil een betrouwbare ontwikkelingspartner zijn, die beloften nakomt en streeft naar kwaliteit en duurzaamheid in zowel processen, oplossingen als klantrelaties. Medewerkers worden geselecteerd en beloond op basis van deze eigenschappen. Zij dienen proactief te handelen en flexibel en veranderingsbereid te zijn.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)