Services

Summary of all the services relating to TenCate Field in a box™

TenCate Field in a box™ is a complete system that includes a comprehensive package of services. Advice, supervision, instruction, transfer of knowledge and online support: the service is comprehesive and thorough.

TenCate and its partners assist existing and future users of TenCate Field in a box™ every step of the way: from the selection of components right through to installation, and from its commissioning right through to maintenance and management. At the same time TenCate is the binding link between partners, suppliers and NGOs that organise and implement local activities. 

TenCate and its partners are keen that local communities achieve maximum, sustainable benefit from TenCate Field in a box™. 

60941

Strengthening local communities in a multitude of ways

TenCate Field in a box™ is a multifunctional platform. As a "multi-community centre" it offers countless functions to carry out projects and programmes with the aim of empowering people. It stimulates the development of local communities in many different areas.

Field in a Box Mumbai

Sports: good for health and social development

Children and adults can enjoy playing games and sports in a safe environment on the field. As well as being good for physical development, sport also promotes mental development. Playing sports helps you to get to know other people, build friendships, enjoy pleasurable experiences and develop skills such as team spirit, perseverance, resilience and leadership. Sport is an excellent way of empowering people. 

Een plek van samenkomst

TenCate Field in a box™ creëert een plek om samen te komen, activiteiten te organiseren en dat allemaal onder verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Zij kunnen hier gezamenlijk initiatieven ontplooien om veranderingen en verbeteringen in gang te zetten, geheel in de geest van grassroots development.

Het centrum versterkt zo de sociale cohesie en de ontwikkeling van de gemeenschap.

Voorlichting, educatie

Het centrum biedt plaats aan tal van activiteiten op het gebied van educatie en voorlichting. Denk aan computerlessen, sanitatie-onderwijs, voorlichting over sociale onderwerpen, de hiv/aids problematiek, trainingen in sociale vaardigheden. Deze activiteiten kunnen zowel in het gemeenschapsgebouw plaatsvinden als buiten bij het veld, waar ’s avonds licht brandt.

Veel ngo’s zijn al actief met dergelijke programma’s. Met de aanleg van gemeenschapscentra breidt het netwerk van locaties zich uit, zodat ze nog meer mensen kunnen bereiken en programma’s optimaal kunnen afstemmen op lokale behoeften.

Betere bereikbaarheid van gezondheidszorg

Met de uitbreiding van het netwerk van gemeenschapscentra breidt ook de infrastructuur voor de gezondheidszorg zich uit. De centra kunnen immers prima fungeren als medische post waar artsen, verpleegkundigen of andere zorgverleners op regelmatige basis consult houden. Ze kunnen er beschikken over een eigen ruimte, die privacy biedt voor patiënten. Waar bewoners voorheen wellicht kilometers moesten lopen of reizen om een arts te raadplegen, kunnen ze nu op vaste tijdstippen in hun eigen omgeving terecht voor medische hulp. Gezondheidszorg wordt bereikbaarder.

Impuls voor werkgelegenheid en lokale economie

Een TenCate Field in a box™ geeft impulsen aan de werkgelegenheid en aan de lokale, economische bedrijvigheid.

Dat begint al bij de aanleg, waar lokale toeleveranciers nauw bij worden betrokken. Ze doen daarbij tevens kennis en kunde op, doordat experts hen wegwijs maken in de bouw en installatie van het veld en het gemeenschapscentrum. Met de opgedane kennis zijn ze ook in staat om later bijvoorbeeld onderhoudswerk of eventuele reparaties te verrichten.

Als het centrum er eenmaal is, moet het worden gerund door leden van de gemeenschap in samenwerking met dienstverlenende organisaties. Toezicht, onderhoud, beheer, training en coaching, organisatie van toernooitjes: al die taken bieden kansen op werk.

Met zonne-energie die niet door de veldverlichting wordt verbruikt, kunnen op kleine schaal diensten worden verleend, zoals het opladen van batterijen en mobiele apparatuur.

De irrigatie van land- en tuibouwgrond met opgevangen regenwater schept eveneens kansen op werk. 

Ten slotte stimuleert het centrum economische bedrijvigheid aan. Het gemeenschapscentrum en de voorzieningen eromheen trekken veel mensen aan en waar veel mensen zijn, daar valt ook handel te drijven. Verlichting maakt het bovendien mogelijk om bijvoorbeeld ook ’s avonds marktjes te houden.

Watermanagement: schoon drinkwater, water voor irrigatie en andere doeleinden

Regenwater dat op het veld terechtkomt en wordt opgevangen en opgeslagen, kan voor tal van doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de irrigatie van land- en tuinbouwgrond en in sanitaire voorzieningen.

Met behulp van het filtratiesysteem kan het waterbeheersysteem zelfs schoon drinkwater opleveren zonder enig risico voor de gezondheid. Zo kan de hele gemeenschap profiteren van ecologisch watermanagement.

Background TenCate Field in a Box