KERNCIJFERS

 

 

 

 

1e halfjaar

 

2e halfjaar

 

in miljoenen euro

2012

2013

 

2012

2013

2012

2013

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

1.049,0

1.012,0

-4%

539,6

513,7

509,4

498,3

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) *)

87,2

83,5

-4%

50,0

46,5

37,2

37,0

Bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) *)

50,1

48,7

-3%

31,3

28,7

18,8

20,0

Bedrijfsresultaat voor amortisatie in % van de Omzet *)

4,8%

4,8%

0%

5,8%

5,6%

3,7%

4,0%

Bedrijfsresultaat (EBIT) *)

35,6

35,6

0%

24,0

21,0

11,6

14,6

Nettoresultaat *)

20,9

19,0

-9%

14,0

13,0

6,9

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten vůůr bijzondere posten

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) *)

95,2

89,4

-6%

50,0

46,5

45,2

42,9

Bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) *)

58,1

54,6

-6%

31,3

28,7

26,8

25,9

Bedrijfsresultaat voor amortisatie in % van de Omzet *)

5,5%

5,4%

-2%

5,8%

5,6%

5,3%

5,2%

Bedrijfsresultaat (EBIT) *)

43,6

41,5

-5%

24,0

21,0

19,6

20,5

Nettoresultaat *)

26,2

23,2

-11%

14,0

13,0

12,2

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Geconsolideerde balans

 

 

 

 

 

 

 

Netto geÔnvesteerd vermogen ultimo

750,5

708,4

-6%

836,6

766,0

750,5

708,4

Netto rentedragende schulden ultimo

229,9

189,2

-18%

312,4

238,1

229,9

189,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Geconsolideerde kasstroom

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

101,8

75,1

 

18,8

29,3

83,0

45,8

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-33,4

-32,5

 

-25,3

-26,0

-8,1

-6,5

Kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

68,4

42,6

 

-6,5

3,3

74,9

39,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstaande aandelen (x 1.000)

 

 

 

 

 

 

 

Aantal uitstaande aandelen ultimo

26.498

26.791

1%

 

 

 

 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
(vůůr verwatering)

25.895

26.225

1%

 

 

 

 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
(na verwatering)

26.040

26.366

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens per aandeel

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat *)

0,81

0,72

-11%

0,54

0,50

0,27

0,22

Verwaterd nettoresultaat *)

0,80

0,72

-10%

0,54

0,49

0,26

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

FTE ex inhuur ultimo

4.454

4.256

-4%

4.662

4.266

4.454

4.256

††††† waarvan in Nederland

795

774

-3%

815

780

795

774

FTE ex inhuur ultimo excl. acquisitie

4.454

4.200

-6%

4.662

4.211

4.454

4.200

 

*) aangepast voor stelselwijziging pensioenen ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

SECTORGEGEVENS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e halfjaar

2e halfjaar

in miljoenen euro

2012

2013

 

2012

2013

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Textiles & Composites

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

460,6

427,8

-7%

240,9

228,4

219,7

199,4

EBITA

23,5

21,3

-9%

19,0

14,1

4,5

7,2

EBITA-marge

5,1%

5,0%

-2%

7,9%

6,2%

2,0%

3,6%

Investeringen in (im)materiŽle vaste activa

9,4

7,8

-17%

5,7

2,9

3,7

4,9

Afschrijvingen

10,7

10,3

-4%

5,3

5,3

5,4

5,0

Amortisatie

5,0

6,3

26%

2,6

3,9

2,4

2,4

Netto geÔnvesteerd vermogen ultimo

286,5

284,6

-1%

332,1

297,8

286,5

284,6

FTE ex inhuur ultimo

1.697

1.542

-9%

1.657

1.518

1.697

1.542

FTE ex inhuur ultimo excl. acquisitie

1.697

1.486

-12%

1.657

1.463

1.697

1.486

 

 

 

 

 

 

 

 

Geosynthetics & Grass

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

518,7

517,8

0%

261,7

249,7

257,0

268,1

EBITA

31,5

27,9

-11%

15,8

14,9

15,7

13,0

EBITA-marge

6,1%

5,4%

-11%

6,0%

6,0%

6,1%

4,8%

Investeringen in (im)materiŽle vaste activa

5,3

4,9

-8%

3,3

1,5

2,0

3,4

Afschrijvingen

24,3

21,6

-11%

12,4

11,0

11,9

10,6

Amortisatie

6,4

4,3

-33%

3,2

2,5

3,2

1,8

Netto geÔnvesteerd vermogen ultimo

399,7

369,1

-8%

446,1

396,1

399,7

369,1

FTE ex inhuur ultimo

2.102

2.034

-3%

2.379

2.123

2.102

2.034

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

69,7

66,4

-5%

37,0

35,6

32,7

30,8

EBITA *)

-4,9

-0,5

90%

-3,5

-0,3

-1,4

-0,2

Investeringen in (im)materiŽle vaste activa

1,9

1,7

-11%

0,6

0,4

1,3

1,3

Afschrijvingen

2,1

2,9

38%

1,0

1,5

1,1

1,4

Amortisatie

3,1

2,5

-19%

1,5

1,3

1,6

1,2

FTE ex inhuur ultimo

655

680

4%

626

625

655

680

*) aangepast voor stelselwijziging pensioenen


 

VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e halfjaar

 

2e halfjaar

 

in miljoenen euro

2012*)

2013

 

2012*)

2013

 

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

1.049,0

1.012,0

 

539,6

513,7

 

509,4

498,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostprijs van de omzet

843,6

809,2

 

426,3

407,1

 

417,3

402,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutomarge

205,4

202,8

 

113,3

106,6

 

92,1

96,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopkosten

67,5

72,2

 

33,9

35,8

 

33,6

36,4

 

Onderzoek- en ontwikkelingskosten

23,3

22,4

 

11,6

12,5

 

11,7

9,9

 

Algemene beheerskosten

79,0

72,6

 

43,8

37,3

 

35,2

35,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat (EBIT)

35,6

35,6

 

24,0

21,0

 

11,6

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto financieringslasten

-12,1

-10,1

 

-6,2

-5,0

 

-5,9

-5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat voor winstbelastingen

23,5

25,5

 

17,8

16,0

 

5,7

9,5

 

Winstbelasting

-8,2

-8,5

 

-5,2

-4,7

 

-3,0

-3,8

 

Nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen

-0,3

0,1

 

-0,3

0,1

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat na winstbelasting

15,0

17,1

 

12,3

11,4

 

2,7

5,7

 

Minderheidsbelang

-5,9

-1,9

 

-1,7

-1,6

 

-4,2

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat TenCate
(aandeelhouders van de vennootschap)

 

20,9

 

19,0

 

 

14,0

 

13,0

 

 

6,9

 

6,0

 

 

 

 

Voor eenmalige posten:

Bedrijfsresultaat (EBIT)

43,6

41,5

 

24,0

21,0

 

19,6

20,5

Resultaat voor winstbelastingen

31,5

31,4

 

17,8

16,0

 

13,7

15,4

Winstbelasting

-8,8

-9,7

 

-5,2

-4,7

 

-3,6

-5,0

Nettoresultaat TenCate
(aandeelhouders van de vennootschap)

 

26,2

 

23,2

 

 

14,0

 

13,0

 

 

12,2

 

10,2

 

 

*) aangepast voor stelselwijziging pensioenen


 

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in miljoenen euro

31-12-2012

 

31-12-2013

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

†† ImmateriŽle activa

269,4

 

 

270,2

 

†† MateriŽle vaste activa

196,7

 

 

165,7

 

†† FinanciŽle vaste activa

47,0

 

 

42,1

 

Totaal vaste activa

 

513,1

 

 

478,0

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

†† Voorraden

226,4

 

 

223,8

 

†† Handels en Overige vorderingen

159,7

 

 

147,1

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

26,7

 

 

21,6

 

Totaal vlottende activa

 

412,8

 

 

392,5

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

925,9

 

 

870,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsvermogen

 

 

 

 

 

†† Eigen vermogen van aandeelhouders

457,2

 

 

474,3

 

†† Minderheidsbelang

-1,9

 

 

-1,0

 

Groepsvermogen

 

455,3

 

 

473,3

 

 

 

 

 

 

Langlopende verplichtingen

 

 

 

 

 

†† Langlopende schulden

220,3

 

 

195,1

 

†† Pensioenverplichtingen

42,3

 

 

24,1

 

†† Voorzieningen

11,4

 

 

9,9

 

†† Uitgestelde winstbelastingverplichtingen

8,8

 

 

7,5

 

Totaal langlopende verplichtingen

 

282,8

 

 

236,6

 

 

 

 

 

 

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

 

 

†† Kortlopende leningen / aflossingsverplichting

36,3

 

 

15,7

 

†† Handels- en overige schulden

142,4

 

 

139,2

 

†† Voorzieningen en winstbelastingverplichtingen

9,1

 

 

5,7

 

Totaal kortlopende verplichtingen

 

187,8

 

 

160,6

 

 

 

 

 

 

Totaal verplichtingen

 

470,6

 

 

397,2

 

 

 

 

 

 

Totaal groepsvermogen en verplichtingen

 

925,9

 

 

870,5

 


 

 

VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

 

 

 

 

 

in miljoenen euro

2012*)

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat na belasting

15,0

 

 

17,1

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassingen voor:

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en amortisatie

51,6

 

 

47,9

 

Financiering

-0,1

 

 

0,7

 

Winstbelasting

3,7

 

 

-4,2

 

Mutaties werkkapitaal

38,3

 

 

13,5

 

Mutaties voorzieningen en pensioenverplichtingen

-9,0

 

 

-1,2

 

Overige

2,3

 

 

1,3

 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

101,8

 

 

75,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen in (im)materiŽle activa

-16,6

 

 

-14,4

 

Verwerving / Deconsolidatie van werkmaatschappijen
onder aftrek van geldmiddelen

 

-15,7

 

 

 

-18,0

 

Overige

-1,1

 

 

-0,1

 

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-33,4

 

 

-32,5

 

 

 

 

 

 

Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

 

68,4

 

 

42,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saldo aflossing / opname langlopende schulden

-51,5

 

 

-20,2

 

Betaald dividend aan aandeelhouders

-12,2

 

 

-7,6

 

Uitoefening aandelenopties

0,5

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-63,2

 

 

-26,8

 

 

 

 

 

 

Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

 

5,2

 

 

15,8

 

 

 

 

 

 

*) aangepast voor stelselwijziging pensioenen

 


 

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET GROEPSVERMOGEN

in miljoenen euro

2012*)

 

2013

 

 

 

 

Stand per 1 januari

469,5

 

455,3

 

 

 

 

Mutaties:

 

 

 

Resultaat na winstbelasting

15,0

 

17,1

Valutaomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten

-3,8

 

-11,4

Afdekkingsresultaten

0,6

 

2,3

ActuariŽle resultaten pensioenen

-16,6

 

13,6

Contant dividend

-12,2

 

-7,6

Op aandelen gebaseerde betalingstransactie

2,0

 

1,6

Uitgifte ingekochte aandelen

0,5

 

1,0

Mutaties minderheidsbelang

0,3

 

1,4

Stand per 31 december

455,3

 

473,3

 

 

 

 

 

*) aangepast voor stelselwijziging pensioenen